کد خبر: 280
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۳۹۷ - ۱۳:۵۱
لبنیات

آخرین گزارش رسمی بانک مرکزی ایران از قیمت خرده فروشی اقلام اصلی خوراکی در تهران از افزایش قیمت ۸ گروه کالایی، کاهش قیمت ۲ گروه و ثبات قیمت یک گروه کالایی نسبت به هفته گذشته حکایت دارد.

به گزارش سفیرتجارت، آخرین گزارش بانک مرکزی ایران از تغییرات قیمت خرده فروشی اقلام اصلی غذایی در هفته منتتهی به ۹ آذر ماه نشاندهنده افزایش قیمت گروه های لبنیات به میزان ۰.۵ درصد، تخم مرغ ۲.۴ درصد، برنج ۰.۷ درصد، میوه های تازه ۱.۰ درصد، سبزی های تازه ۱.۹ درصد، گوشت قرمز ۰.۵ درصد، گوشت مرغ ۵.۰ درصد و چای ۰.۲ درصد است. گروه کالایی حبوب به میزان ۰.۳ درصد و قند و شکر ۱.۱ درصد با کاهش قیمت در این دوره رو به رو بوده اند. متوسط قیمت خرده فروشی روغن نباتی در این دوره ثابت بوده است.

لبنیات و تخم مرغ

در هفته مورد گزارش در گـروه لبنیـات قیمـت ماسـت غیرپاسـتوریزه نسـبت بـه هفتـه قبـل معـادل ۳/۲ درصد، ماست پاستوریزه ۲/۰ درصد و پنیر پاستوریزه ۹/۱ درصد افزایش داشت و بهـای سـایر اقـلام بـدون تغییر بود. قیمت تخم مرغ معـادل ۴/۲ درصـد افـزایش یافـت و شـانهای ۱۳۸۰۰۰ الـی ۲۴۰۰۰۰ ریـال فـروش میرفت.

برنج و حبوب

 در این هفته در گروه برنج، بهای برنج وارداتی غیرتایلندی معادل ۱/۰ درصد و برنج داخله درجه یک و درجه دو به ترتیب ۶/۰ درصد و ۴/۱ درصد افزایش داشـت. در گـروه حبـوب قیمـت لوبیـا چشـم بلبلـی معـادل ۰/۱  درصد، لوبیا سفید ۶/۰ درصد و لوبیا قرمز ۳/۰ درصد افزایش ولی بهـای سـایر اقـلام بـین ۳/۰ درصـد تـا ۰/۱  درصد کاهش یافت.

میوه ها و سبزیهای تازه

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری پرتقال درجه دو، گلابـی و هندوانـه عرضـه کمـی داشت. سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادیی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوهفروشیها متفـاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و ترهبار عرضه میگردید. میوهفروشیهای سطح شـهر اقـلام میـوه و سبزی تازه را عرضه مینمودند که در گروه میوههـای تـازه قیمـت سـیب قرمـز معـادل ۴/۰ درصـد، سـیب زرد ۵/۲  درصد، پرتقال درجه یک ۳/۲ درصد، انگور ۶/۳ درصد، هندوانه ۹/۱۴ درصد و موز ۹/۰ درصد افزایش ولـی بهای سایر اقلام بین ۰/۱ درصد تا ۴/۶ درصد کاهش داشت. در گـروه سـبزی هـای تـازه قیمـت خیـار معـادل ۹/۰  درصد و سیبزمینی ۶/۲ درصد کاهش ولی بهای سایر اقلام بین ۴/۱ درصد تا ۸/۷ درصد افزایش یافت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش قیمت گوشت گوسفند معادل ۴/۰ درصد، گوشت تازه گاو و گوساله ۸/۰ درصد و گوشت مرغ ۰/۵ درصد افزایش داشت.

قند، شکر، چای و روغن نباتی

در این هفته بهای قند معادل ۰/۱ درصد و شکر ۳/۱ درصد کاهش ولی قیمت چای خارجی ۲/۰ درصد افزایش یافت. بهای انواع روغن نباتی ثابت بود.

طبق این گزارش گروه میوه های تازه با ۶۸/۷ درصد افزایش قیمت نسبت به مدت مشابه سال گذشته پیشرو افزایش قیمت اقلام خوراکی بوده است. گروه های لبنیات ۵۸ درصد، تخم مرغ ۵۷/۳ درصد، برنج ۲۳/۳ درصد، حبوب ۱۴/۹، سبزی های تازه ۳۹/۷، گوشت قرمز ۴۱ درصد، گوشت مرغ ۴۲ درصد، قند و شکر ۴۰ درصد، چای ۲۳/۸ درصد و روغن نباتی ۴۳/۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش قیمت داشته اند.

منبع:کانون انجمن های صنایع غذایی ایران

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 0 =

آخرین اخبار