کمیته مشترک اقتصادی ایران و سوریه با حضور وزیر نفت سوریه

سفیرتجارت: علی سلیمان غانم، وزیر نفت سوریه، طی سفر به تهران در نشست کمیته مشترک ایران و سوریه در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران شرکت کرد.

برچسب‌ها