همایش تجاری ایران و سوریه با حضور وزیر خدمات عمومی و مسکن سوریه

همایش تجاری ایران و سوریه با حضور وزیر خدمات عمومی و مسکن سوریه، وزیر راه و شهرسازی ایران، رئیس اتاق ایران و جمعی از فعالان بخش خصوصی برگزار شد.

برچسب‌ها