همایش تجاری ایران و ترکیه در شورای روابط اقتصادی خارجی ترکیه (دئیک)

همایش تجاری ایران و ترکیه سه شنبه 19 آذر 1398 در شورای روابط اقتصادی خارجی ترکیه (دئیک) در استانبول برگزار شد. هیات تجاری ایران به سرپرستی غلامحسین جمیلی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران، در این همایش شرکت کرد.

برچسب‌ها