همایش تجاری مشترک ایران و ویتنام

هیات تجاری ویتنام با حضور معاون وزیر کشاورزی این کشور و سفیر ویتنام در ایران به اتاق ایران آمدند. ضمن برگزاری همایش تجاری دو کشور، نشست رو در رو میان فعالان اقتصادی ایران و ویتنام برگزار شد تا راه‌های همکاری مشترک میان دو کشور بررسی شود.

برچسب‌ها